Ana Vujanović, advokat

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pravosudni ispit položila pred Ministarstvom pravde Republike Srbije.

Višegodišnje iskustvo stekla radeći u Advokatskoj kancelariji Tomić Stević Dulić na predmetima iz oblasti trgovinskog prava (statusno i ugovorno pravo), radnog prava, prava industrijske svojine, prava na nepokretnostima, vođenjem sudskih postupaka i upravnih sporova, kao i kroz saradnju sa sledećim klijentima: Mercedes-Benz SCG, EvoBus, Chrysler Balkans, AdriaMedia Serbia, AirportCity, Schmitz Cargobull, Uniqa Software Zagreb, Perbit Software, Knauff AMF, Ge Capital Bank, DIHK, Nemačka privredna komora.

Govori tečno engleski jezik.

design by: verzal 2008